Hệ thống lọc nước sinh hoạt tinh khiết

Liên hệ: 02253503815

Công suất 700L/giờ
Tính năng tự động
Bảo hành 2 năm