Cọc tiếp địa thép mạ đồng D14, dài 2,4m – Ấn Độ

Liên hệ: 02253503815