Liên hệ

Điện thoại: 02253600811 – 0916966882

Website: www.locnuocgama.com

Email: locnuocgama@gmail.com

Địa chỉ: Số 56, đường Nguyễn Đồn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng